Framtidsfestivalen i Malmö

16 september–22 september

FESTIVALEN SOM GER HOPP OM FRAMTIDEN

Malmö, 16-22 september 2017

Framtidsfestivalen är en plats för att visa upp hur en hållbar värld skulle kunna se ut. Tillsammans med partners från alla sektorer lyfter vi fram det positiva som händer i samhället, hyllar de som gör skillnad och ger verktygen så vi alla kan minska vår negativa påverkan på människor, djur och natur.

Festivalen kommer att visa upp och utforska vad som är möjligt när vi engagerar oss i frågor som klimatförändringar, mänskliga rättigheter och demokrati. Med rötterna i Malmö och blicken mot FN:s  globala mål som kommer att förändra världen till 2030 vill vi bjuda in till en plats som ger hopp, fylld med kultur, kunskap och människor som förändrar på riktigt.

Vi bjuder in fler att medverka under festivalen. Tillsammans utvecklar vi ett evenemang som ger energi, nya vänner och verktygen att själv kunna vara en del av förändringen.

http://framtidsfestivalen.se/