Välkommen till porten för Framtidsveckan!

Framtidsveckan är ett skyltfönster för en hållbar framtid där vi alla kan delta med aktiviteter eller besöka någon annans. Konceptet Framtidsveckan startade i Söderhamn år 2009 och har sedan dess anordnats över hela landet.

Framtidsveckan vill ge lokala svar på globala kriser, hur våra samhällen kan och håller på att ställa om till en hållbar och klimatsmart framtid. Genom mängder av positiva exempel visar vi att det är möjligt, att mycket redan görs och att det finns ett stort engagemang för att ställa om. Låt oss tillsammans inspirera grannarna, kommunens invånare och alla andra!

Den enda tid du kan påverka är framtiden, låt oss se till att den blir hållbar!

Kommande framtidsveckor:

Inga framtidsveckor

 

För mer information och bakgrund om Framtidsveckan som koncept, besök studieframjandet.se.

Denna webbplats drivs av Omställningsnätverket i syfte att underlätta administrationen av programpunkter för lokala Framtidsveckor.